Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Dec 10, 2016 in Gemeente Nuus |

Advent

Advent

Advent (letterlik: Die Koning kom”)

Terwyl ons hierdie kerse aansteek, dank ons God:
vir hoop wat ons van hom ontvang
 vir die vrede wat hy skenk
 vir vreugde wat Hy in ons harte uitstort
 vir die liefde waarmee Hy ons verlos
 die wit kers simboliseer Christus en word op Kersdag aangesteek.