Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mar 10, 2017 in Gemeenskap, Gemeente Nuus, Kennisgewings |

Kerkraadslede Verkiesing

Kerkraadslede Verkiesing

Die volgende persone is op die kerkraadsvergadering van 27 Februarie 2017 verkies as kerkraadslede.
Ouderling: Derek Conradie wyk 28 Sandy Point C
Diaken: F C Burger wyk 36 Columbine en 40 Midwest