Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mar 7, 2017 in Gemeenskap, Gemeente Nuus |

Rentmeesters Boodskap

Rentmeesters Boodskap

‘n Boodskap van Rentmeesters

Wie al die Bybel met aandag gelees het, sal weet dat daar baie oor materiële besit gepraat word. Die volgende berekenings is al oor verskillende verwysings in die Bybel gemaak:
Daar is 500 teksverse oor gebed, minder as 500 oor geloof, maar 2350 verse oor geld en besittings; in die 4 Evangelies handel een uit elke tien verse (288) direk oor geld; 16 van die 38 gelykenisse wat Jesus vertel het, handel oor die regte aanwending van geld en besittings.
Naas die Koninkryk van God, is die “onderwerp” waaroor Jesus die meeste gepraat het, dié van geld en besittings.
In die Bybel is geld en die regte gebruik daarvan baie belangrik.

‘n Volledige uiteensetting van hierdie onderwerp is nie hier haalbaar nie. Wat hier volg, is ‘n oorsig van die belangrikste fasette van die boodskap van die Bybel oor materiële besit.

1. Alles op die aarde is God se eiendom; Hy het die mense as bestuurders daarvan aangestel

Alles behoort aan die Here (Ps. 24). Dat God die Eienaar is, staan sentraal en mag nie vergeet word nie. Die Nuwe Testament begrond die skepping van alles in Christus (Kol 1:15-17).

Om bestuurder (rentmeester) te wees, beteken dat ons God se eienaarskap en heerskappy erken deur ons hele optrede. Wanneer Hy as Koning erken word, word ons Koninkryksmense wat diensbaar is.

Dit hang ten nouste saam met die lewensprioriteite van byvoorbeeld Mat 6:33: “Beywer julle allereers vir die Koninkryk van God en die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge (kos, klere, lewensmiddele) gee.” Iemand het dit so gestel: “Bybelse rentmeesterskap is alles wat jy met jou lewe en besittings doen nadat jy ʼn kind van God geword het.”