Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Mar 10, 2017 in Gemeenskap, Gemeente Nuus, Getuienisse |

Sindode Wes-Kaapland:  Sentrum vir Publieke Getuienis

Sindode Wes-Kaapland: Sentrum vir Publieke Getuienis

Publieke Getuienis – Kerk se stem op Markplein
Die Sentrum vir Publieke Getuienis (SPG) het tot stand gekom om binne die NG Kerk-familie te funksioneer en regtig die kerk se stem op die markplein te wees – om ‘n konkrete verskil vanuit die evangelie van Jesus Christus te maak.
Braam Hanekom (PSD) verduidelik (kliek hier vir die video) wat die SPG vanjaar aan gemeentes kan bied en hoe gemeentes betrokke kan raak. Kontak gerus die kantoor by of 021 957 7202.