Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Jun 9, 2017 in Gemeenskap, Gemeente Nuus, Kennisgewings |

Diensgroepe – Stel u belang?

Diensgroepe – Stel u belang?

Indien u belangstel om by die diensgroep betrokke te raak skakel asseblief die Voorsitter hier onder.
Rentmeester: Koos Theron ~~ 0829231525
Barmhartigheid: Leon Coetzee ~~ 0735171056
Eiendomme: Okkie van Aswegen ~~ 0829562171
Gemeentebediening: Peter Siegfried ~~ 0829239337
Getuienis: Richard Holloway ~~ 0827730397
Erediens: Charles Skeen ~~ 0725332236
Admin: Neil Turley ~~ 0820628051
Jeug: Karien Mostert ~~ 0836593276
Diakens: Jacques van Zyl ~~ 0824906164
Ouderlinge: Koos Theron ~~ 0829231525