Pages Menu
Categories Menu

Posted by on Feb 26, 2018 in Gemeente Nuus |

Dietrich Bonhoeffer het gesê …
Om die kruis te verduur, is nie ‘n tragedie nie;

dit is die lyding wat die vrug van ‘n eksklusiewe lojaliteit aan Jesus Christus is. Wanneer dit kom, is dit nie ‘n ongeluk nie, maar ‘n noodsaaklikheid. Dit is nie die soort lyding wat onlosmaaklik aan hierdie sterflike lewe verbind is nie, maar die lyding wat ‘n noodsaaklike deel van die spesifiek Christelike lewe is (Uit: The cost of discipleship).

2 Kor 6:4-10: … in alles laat ons ons ken as dienaars van God. Dit doen ons met baie geduld in verdrukking, ontbering en nood. Ons is geslaan, in die tronk gegooi en het in oproere beland; ons het swaar gewerk, nagte sonder slaap deurgemaak en honger gely. Ons het onberispelik opgetree, met begrip, met verdraagsaamheid en vriendelikheid. Dit alles het ons gedoen deur die Heilige Gees, deur opregte liefde, deur die woord van die waarheid en deur die krag van God. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Ons ontvang eer en oneer, ons word beledig en geprys. Ons word behandel as verleiers, en tog is ons betroubaar; as onbekendes, en tog is ons goed bekend; as sterwendes en, soos julle sien, ons lewe; as gestraf, maar ons is nie doodgemaak nie; as bedroefdes, en tog is ons altyd opgeruimd; as armes, maar ons maak baie ander ryk; as mense wat niks het nie, en tog besit ons alles.

Om een of ander rede begin Paulus oor homself praat. Hy wil nie hê dat daar met sy bediening fout gevind word nie (6:3). Enige interpretasie van 2 Korintiërs moet rekening hou met die bevraagtekening van Paulus se gesag as apostel. Paulus se eie verstaan van sy apostelskap is ’n venster waardeur die brief gelees kan word.
Dat Paulus baie dae moedeloos kon word, is uit hierdie gedeelte baie duidelik. Nege vorme van lyding word deur Paulus gelys (6:4b-5). Hierdie nege vorme van lyding word in groepe van drie genoem en staan onder die hofie: geduld (6:4). Hierdie lyding bewys ook dat hy hom ook daardeur ‘laat … ken as dienaar(s) van God’ (6:4) Nadat hy op die uiterlike kenmerke van sy apostelskap gefokus het, verskuif sy aandag na sy karakter (6:6-7a). Hy noem sewe dinge waardeur God hom gedra in sy bediening (6:8-10).
As ons dalk dink dat Paulus ’n baie goeie mens was en dat hy ’n trappie hoër as ons is, maak hy duidelik dat hy hierdie dinge nie uit sy eie reggekry het nie. Die Heilige Gees, opregte liefde, die woord van die waarheid en die krag van God het hom in staat gestel om só op te tree (6:6-7).
Wanneer iemand wat in die Here se diens staan en Jesus volg, dit doen, is die gevolge nie altyd maanskyn en rose nie. Inteendeel. Soms word hulle geëer en geprys. Soms word hulle beledig en verag. In sulke tye moet ons weet dat ons net medewerkers van God is. Ons het geen gesag van ons eie nie. Wat in mense se lewens gebeur is wat God bewerk. Ons moet net aanhou om sy wil te doen (6:7).

Here, laat ons te alle tye net u wil doen en die ander dinge aan U oorlaat, in Jesus se Naam. Amen.