Pages Menu
Categories Menu
Geskiedenis

Geskiedenis

Die wyksgemeente stig af van Moedergemeente en gaan voortaan funksioneer as ’n selfstandige gemeente. Ook hierdie keer – al die Eer aan God ons Vader!!! Ons glo en vertrou dat die Hemelse Vader ons verder sal behoed en beskerm!

Die gemeente bestaan uit ‘n string klein kusplekkies oor 18km waar onder St Helenabaai, Stompneusbaai & Britanniabaai, die bekendste is. Ongeveer 65% van die  500 lidmate is afgetrede mense, en die res uit die vissersgemeenskap. Binne die gemeente grense is die 3 grootste vis fabrieke in Suid-Afrika, waar die meeste inwoners werk. Ons gemeente is werklik geseend met geboue en fasiliteite wat in al ons behoeftes voorsien, dan het ons nog ‘n stukkie bederf met ‘n uitkyk oor die see en die hawe.  St Helenabaai is gelee tussen gewilde toerisme bestemmings Paternoster, Veldrif,  Dwarskersbos

 

DIE LANGSAME AANLOOP TOT ‘n KERKGEBOU VANAF DIE SESTIGERJARE TOT NOU.

 

Die meeste van ons gemeentelede ken nie die voorgeskiedenis van ons NG Kerk St Helenabaai nie. Hier vertel ons die storie van die begin af soos dit blyk uit die notas van die notuleboeke van Moedergemeente, ons eie notules en gemeente blaadjies.

St Helenabaai se geskiedenis strek so vêr terug tot selfs in die vyftiende eeu. Op 4 November 1497 het Vasco da Gama op die Sao  Gabriel skip en nog 3 ander skepe, die Sao Raphael, die Berrio en ’n voorrade skip  met ’n totale bemanning van 148 mans hier naby Stompneusbaai geland.Hy het die baai “Bahai da Santa Elena” genoem na die gelowige moeder van Constantyn die Grote. Hulle het hier reparasies aan die skepe gedoen en ook vars water gesoek. Met ’n onder-onsie met die Khoikhoi is Da Gama in sy dy gewond, maar terselfdertyd het hulle die Christelike Godsdiens aan die Khoikhoi gebring – die eerste Sending-aksie in Suider-Afrika.

dagamastandbeeld

Da Gama se Monument

dagamakruis

Die Da Gama kruis

 

 Die verhaal van St Helenabaai se NG gemeente was nog altyd deel van die groter NGK – Vredenburg (Moedergemeente). Die vroeëre geskiedenis hiervan is al goed nagevors en opgeteken – o.a. as ‘n tesis vir ‘n MR-Graad by Univ. Stellenbosch. Die geskiedenis van die eerste 50 jaar kan dan ook daar nageslaan word.

In kort – Vredenburg gemeente (Saldanha ingesluit) het na 12 jaar se onderhandelinge – wat blykbaar soms driftig was – van Hopefield afgestig. Die gemeente het deur sy normale gang en groei gegaan, oa. ook deur die oorloë van die eerste helfte van die eeu. Latere groot bakens was in 1958 toe ‘n tweede leraar gekom het. Toe weer in 1966 toe Saldanha afgestig het, en weer in 1974 toe Akkerdyk afgestig het. Na al die drama was en is  St. Helenabaai nog steeds as net ‘n wyk van  Moedergemeente beskou…aanvanklik as deel van ‘n plaaswyk en later, soos die visnywerheid gegroei het, as ‘n “kuswyk” – soos Paternoster. Die praktyk het ook begin om te praat van die “Voorbaai” (die vlakte in die rigting van Saldanha en Hopefield), en St Helenabaai as die “Agterbaai”.